• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 606328751-55

La seu Social

Misociis nulla interdum et

La Jove Orquestra SImfònica de Marratxí, té com a patrocinador i sponsor principal el centre d'educació musical autoritzat de grau elemental, del pont d'Inca, Obrador de Músics Marratxí.

Obrador de Músics Marratxí, ha fet possible el naixement d'aquesta orquestra, proporcionant, el finançament, i la logística necessària per tal de fer real el projecte de l'orquestra de marratxí.

El local d'assajos, ubicat al camí cabana 1 del Pont d'Inca, el préctec de tots els instrumens de percussió, així com la logística necessària per a dura a terme els concerts, equips de so, cadires, faristols, etc.. i sobretot l'ajuda de les persones que formen aquesta associació que ha fet de l'orquestra una entitat que prospera dins el poble i que es consolida dia a dia com una entitat a tenir en compte en les activitats culturals del poble.